top of page

Basisopleiding

Systemisch werk

Basisopleiding Systemisch werk kl | Free

Voor iedereen die meer wil weten over de enorme impact op je leven

door jouw systemische verbinding met je familie 

Alle systemische coaching-sessies zijn 'doordrenkt' van inspiratie vanuit levenskunst, de moed om de verantwoordelijkheid te nemen voor jouw mooiste leven! 

Basisopleiding systemisch werk

Voor iedereen die meer wil weten over de enorme impact op je leven door jouw systemische verbinding met je familie, voor alle ouders die “gezond ouderschap” willen leven, voor coaches, leerkrachten, leidinggevenden en mediators!

 

Systeem is de groep waartoe je behoort

Veel problemen in het werk of privé vinden hun oorsprong in iemands familiegeschiedenis. In Systemisch Werken is ‘systeem’ de groep waartoe je behoort: o.a. je werkkring, je sportteam en natuurlijk je familie. In een systeem gelden universele wetten. Zolang deze worden gerespecteerd, is het systeem in balans. Echter, om uiteenlopende redenen leven mensen niet altijd volgens de wetten en ontstaan er dynamieken in het systeem. Deze kunnen je functioneren beïnvloeden. Systemisch Werken maakt dynamieken inzichtelijk, leefbaar en meestal oplosbaar.

 

Systemisch bewustzijn ontbreekt vaak nog op allerlei vlakken. Als ouder, leerkracht, mediator, coach, leidinggevende, etc. Deze basisopleiding Systemisch werk is voor iedereen die meer wil “begrijpen” voor zichzelf in de verbindingen met de verschillende “systemen", maar ook om deze kennis mee te nemen naar je werkplek. 

 

Je eigen systeem 

Hoe is je contact met je ouders, partner, gezin familie, vrienden, collega’s? Herken je bepaalde gedragspatronen die je parten spelen? In de training kun je hier goed mee werken: je neemt je systeem van herkomst als uitgangspunt en jouw levensproces staat centraal. Je ervaart hoe je systeem:

 

  • Je functioneren beïnvloedt

  • Waar de uitdaging zit

  • Hoe je ‘pijn’ kunt verzachten of opheffen 

 

Als werkvorm zetten we vaak de familieopstelling in. De opstelling biedt een nieuw perspectief en creëert inzicht op een andere laag. Het resultaat is doorgaans dat je je krachtiger en meer geworteld gaat voelen en meer grip op je leven krijgt. Zo ontstaat ruimte om in vrijheid je eigen pad te volgen. De ene persoon ervaart het ‘systemische effect’ meteen, bij een ander heeft dit meer tijd nodig om in te dalen. Maar hoe snel of langzaam het effect ook merkbaar is,

 

Systemisch Werken maakt structurele groei mogelijk

in je persoonlijke ontwikkeling. 

 

Verder werken we met het boek “de Fontein”, een praktisch en begrijpelijk boek over de dynamiek van familiesystemen. Als extra bonus zit er ook een flinke portie levenskunst bij deze opleiding. Hoe vertaal ik als mens al deze inzichten naar het dagelijks leven!

 

De opleiding bestaat uit 4 blokken van 2 dagen. Tussentijds is er altijd ruimte voor “persoonlijke vragen” en knelpunten die extra aandacht nodig hebben. 

 

Start Basisopleiding Systemisch werk: 16 september 2021

- Blok 1: 16 en 17 september 2021

- Blok 2: 14 en 15 oktober 2021

- Blok 3: 11 en 12 november 2021

- Blok 4: 15 en 16 december 2021

 

Prijs voor Basisopleiding Systemisch werk € 1997,- ex btw 

Inclusief koffie/thee - lunch - syllabus

Graag vooraf aanmelden

Free to be me: het is in ALLES de bedoeling dat jij helemaal

JEZELF bent, daarmee geef jij het beste van jezelf aan de wereld,

neem jij jouw unieke plek… en ontstaat er rust,

overvloed en liefde voor IEDEREEN!

Katinka Manders

Katinka Manders -Free To Be Me.jpg

Systemische Coaching

 

Systemisch werk gaat over 'de juiste plek nemen'. Heel vaak staan we onbewust op de verkeerde plek in het familiesysteem. Dit heeft grote consequenties en veroorzaakt patronen die voor veel ellende kunnen zorgen. In het systemisch werk zetten we jou weer op de juiste plek. Dit geeft rust, maakt dat je leven meer vanuit Flow gaat, je ontvangt alleen op jouw plek de unieke kracht vanuit het familiesysteem. 

Systemisch coaching | Free To Be Me
Logo Free To Be Me.png
bottom of page